Hilde Angel Danielsen

Bakgrunn Visjon Aktuelt Omtale Kontakt

Transparent teglvegg
Installasjon
Utsmykking
Formidling

Visjon

Foto: Ruud Peijnenburg

Jeg, Hilde A Danielsen, arbeider i hovedsak med romlig kunst, stedsspesifikke installasjoner, frittstående kunstverk og skulpturelle teglvegger for kunstinstallasjon, arkitektur og landskap.

Ideen om Den Transparent teglvegg, er et eget initiert konsept (kunstnerisk utviklingsarbeide) som har vokst frem over lang tid. Ideen kommuniserer langt ut over landegrensene ut i Europa, til USA, Oceania og Asia.

Gjennom stedsrelaterte installasjonene ønsker jeg å formgi et verk/ gi en visuell tolkning, gitt ut fra stedets bakgrunn, historie, kultur og/eller konkrete omgivelser. Mine frittstående verk visualiserer mer en tilstand eller en tvetydig allmen opplevelse. Jeg ønsker gjerne at publikum skal kunne bevege seg inn i, mellom, under eller rundt mine installasjoner/skulpturer.

Konstruksjoner og geometiske former satt sammen av like elementer er noe som ofte går igjen i mine arbeider. Jeg søker å benytte lys, skygge, persepsjons forskyvninger og optiske virkemidler. Flere av mine verk prøver å opphøre tygdekraften og gi gjennomskinnelighet i massive materialer, det paradokse og umulige fasinerer meg. Lek og humor er viktige igredienser. Ønsker å overraske ved bruk av tilsynelatende kjente teknikker og materialer i ett spenningsfelt mellom kunst, håndverk og arkitektur.

Arbeidet med egne romlige kunstverk har gitt meg erfaring som jeg tar med i andre deler av mitt virke som i tverrfaglige samarbeidsprosjekter med mer sceongrafisk karakter. F.eks Magneten, Spilletid og den kontroversielle utstillingen Press Play - kunsten i dataspill hvor det interaktive sto i sentrum.