Hilde Angel Danielsen

Bakgrunn Visjon Aktuelt Omtale Kontakt

Transparent teglvegg
Installasjon
Utsmykking
Formidling

Transparent Tegl - Transparent Brick

Transparent tegl 2, Fasade. Virtuell modell ved MIR/Hilde A Danielsen/Link Arkitekter

Konseptet Transparent tegl er en komplekst og paradoksal ide. Et kunstnerisk utviklingsarbeide i grenselandet mellom kunst, design og arkitektur. Jeg ønsker med konseptet å iscenesette skulpturer/installasjoner i relasjon til tid, rom og sted.

Første ide ble til under hovedfaget mitt ved Kunsthøyskolen i Bergen (2001-2003) ved installasjonen Inside - Utside. Siden ble Transparent tegl 2 designet og utviklet under deltakelse i det internasjonale prosjektet Brick (2005-2007) ved .ekwc, Nederland. Transparent tegl 3 er en videreføring av dette. Nyeste kunstverk under ideen er installasjonen In Between, Sør Korea (2009) samt de mer funksjonelle verkene som skuplturell skillevegg i foaje ved Ibestad Kulturhus, Norge (2009) og skulpturell skillevegg for filmrom ved Clayarch Gimhae Museum, Sør Korea (2009)

Om ideen; med Transparent tegl ønsker jeg å bryte opp tyngden og materialtettheten i leire. Konseptet utfordre det tradisjonelle bildet på hva en teglvegg er fysisk og psykisk. Perforeringene gi rom for lys, luft, farger og liv gjennom veggen. Jeg tilstreber ulike grader av transparenthet og gjennomskinnelighet. På den måten blir veggen en forlengelse av rommet, heller enn en statisk avgrensing. Graden av gjennomsyn varierer i det man passerer veggen, den åpner og lukker seg. Hullmønstrene som oppstår gir optiske virkemidler

I viderutvikling av konseptet ser jeg på nye muligheter for så vel funksjonelle som visuelle interesante løsninger ved integrering i arkitektur eller landskap. Keramikkens fortreffelige egenskaper både kunstnerisk og teknisk er ennå ikke utnyttet optimalt i dagens bruk av keramikk i arkitektur. Det er mye mer og utforske både angående lys og lyd.


Transparent tegl 2. Himling. Virtuell modell ved MIR/Hilde A Danielsen/SOM

Transparent tegl 2. Hall. Virtuell modell ved MIR/Hilde A Danielsen/Snøhetta


Transparent tegl 2

Utviklet i prosjektet Brick 2005-2007

Transparent tegl 2, kvadrat . Foto: Ruud Peijnenburg


Transparent tegl 2, trekant. Foto: Ruud Peijnenburg


TT2- serien består av to ulike perforerte moduler, en trekant og et kvadrat. Hullmønsteret på modulene er kompatible med hverandre, men kan og benyttes hver for seg. Ulike sammensettinger gir mulighet for symmetriske mønster så vel som asymmetriske mønster. Alle rettigheter forbeholdt kunstneren.

Transparent tegl 3

Utviklet for skulpturell skillevegg 2007

Transparent tegl 3, tre moduler Foto: Birgitte Heneide


Transparent tegl 3, veggdel. Foto: Birgitte Heneide


TT3- serien består av tre moduler i likt format med et hull hver i ulik diameter. De tre ulike hullmønstrene gir et mangfold av kombinasjonsmuligheter i mønster og grad av gjennomsyn. Alle rettigheter forbeholdt kunstneren.

Transparent tegl 3, nærbilde. Foto: Birgitte Heneide

Brick (2005-2007)

Transparent tegl 2, kvadrat og trekant . Foto: Ruud Peijnenburg

Brick et to årig internasjonalt prosjekt initiert av .ekwc (European Ceramic Workcentre), Nederland


Byggemodulene i serie TT2 og TT3 er et resultat av en videreutvikling av konseptet Den transparente teglvegg som første gang ble presentert under hovedfaget. Se også avsnittet om installasjoner. Innside - utside, en stedsrelatert installasjon med perforerte teglvegger i prosjektrommet, Kong Oskarsgt. 64 (2003).

Deltakelsen min i det juryerte prosjektet Brick initiert av .ekwc ga meg en unik anledning til å videreføre ideen om Den transparente teglvegg. Prosjektet Brick ble vist under Rotterdam 2007 City of Architecture, 24.mai-2.juni 2007. Utstillingen Brick og mine moduler Transparent tegl 2 (TT2) fikk bred omtale internasjonalt. Se omtale. Det er også gitt ut en bok om prosjektet; BRICK, THE BOOK, den kan bestilles via www.ekwc.nl

Copy rights og designbeskyttelser Hilde Angel Danielsen